ТРО­СТЯ­НЕ­ЦЬКИЙ СПИРТЗАВОД ПЕРЕПРОФІЛЮВАЛИ ПІД ВИ­ПУСК БІО­Е­ТА­НО­ЛУ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Як за­зна­чив за­сту­пник го­ло­ви ро­бо­чої гру­пи Мі­нАПіП з пи­тань при­ва­ти­за­ції Оле­ксій Зу­бри­цький, у 2016-му за уго­дою з ЄС час­тка аль­тер­на­тив­но­го па­ли­ва в Укра­ї­ні має ста­но­ви­ти 10%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.