КА­БМІН ПЛА­НУЄ УЗГО­ДИ­ТИ З НБУ УРЕ­ГУ­ЛЮ­ВА­Н­НЯ РОЗ­РА­ХУН­КІВ ГО­ТІВ­КОЮ В АГРО­СЕ­КТО­РІ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

А від­по­від­аль­ність за ство­ре­н­ня «бі­лої кни­ги че­сних опе­ра­то­рів» на аграр­но­му рин­ку по­кла­де­но на мі­ні­стра АПіП та очіль­ни­ка ДФС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.