НА РО­СІЙ­СЬКИЙ РИ­НОК ПРИ­ПА­ДАЄ ЛИ­ШЕ 2% ЗА­ГАЛЬ­НОЇ СТРУ­КТУ­РИ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО АГРАР­НО­ГО ЕКС­ПОР­ТУ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

В аб­со­лю­тно­му ви­ра­зі екс­порт у цю кра­ї­ну зни­зив­ся на 80%. Та­ку за­яву зро­бив мі­ністр агро­по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Оле­ксій Пав­лен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.