АГРАР­НИЙ КО­МІ­ТЕТ ВР ІНІ­ЦІ­ЮЄ ДЕ­РЕ­ГУ­ЛЯ­ЦІЮ В АПК.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

На­ро­дні де­пу­та­ти про­по­ну­ють від­мі­ни­ти 22 із 110 до­звіль­них про­це­дур в агро­се­кто­рі, а та­кож обме­жи­ти пов­но­ва­же­н­ня окре­мих держ­стру­ктур зі здій­сне­н­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.