ДО КІН­ЦЯ 2016-ГО ЗА КОР­ДО­НОМ БУ­ДЕ СТВО­РЕ­НО 20 ТОР­ГО­ВИХ ПРЕД­СТАВ­НИЦТВ УКРА­Ї­НИ, ЯКІ ПРО­СУ­ВА­ТИ­МУТЬ ЕКС­ПОРТ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Про це ска­зав мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Ай­ва­рас Абро­ма­ви­чус.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.