У ЛИ­ПНІ 2015-ГО СЕ­РЕ­ДНЬО­МІ­СЯ­ЧНА ЗАР­ПЛА­ТА В АГРО­СЕ­КТО­РІ СТА­НО­ВИ­ЛА 3 085 ГРН.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Із по­ча­тку ро­ку во­на зро­сла на 603 грн, по­ві­дом­ляє Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.