Рі­пак

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Ви­бор­сав­шись із ці­но­вої ями в 340 єв­ро/т (24 сер­пня), ці­ни по­ча­ли по­віль­но від­нов­лю­ва­ти­ся й у ве­ре­сні ко­ли­ва­ли­ся в ці­но­во­му ко­ри­до­рі 355–370 єв­ро/т. Сві­то­ве ви­ро­бни­цтво рі­па­ку по­то­чно­го ро­ку пе­ре­бу­ває на рів­ні 64,7 млн тонн, що є зна­чно мен­шим від показників ми­ну­ло­го МР — 71,8 млн тонн. Кін­це­ві за­ли­шки ста­нов­лять 4,1 млн тонн про­ти 7,5–7,7 млн тонн в ми­ну­ло­му та по­за­ми­ну­ло­му се­зо­нів. Про­те де-

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, кві­тень-ве­ре­сень 2015

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, кві­тень-ве­ре­сень 2015

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.