Со­ня­шник

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

На Бу­да­пешт­ській бір­жі (ВСЕ) ко­ти­ру­ва­н­ня со­ня­шни­ку пі­сля стрім­ко­го спа­ду в остан­ній де­ка­ді сер­пня по­ча­ли від­нов­лю­ва­ти­ся. У ве­ре­сні ці­но­вий тренд мав ви­схі­дний ха­ра­ктер, на­при­кін­ці мі­ся­ця ли­сто­па­до­вий ф’ючерс тор­гу­вав­ся за ці­ною 394 дол./т.

В Укра­ї­ні у ве­ре­сні ці­ни по­ча­ли зро­ста­ти на 300–400 грн/т про­ти то­го рів­ня, який про­по­ну­вав­ся на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.