ЗМІНЕНО ПО­РЯ­ДОК УВЕЗЕННЯ ТО­ВА­РІВ НА НЕПІДКОНТРОЛЬНУ ТЕ­РИ­ТО­РІЮ ЛУ­ГАН­ЩИ­НИ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Те­пер усі до­звіль­ні до­ку­мен­ти на їх транс­пор­ту­ва­н­ня ви­да­ва­ти­му­ться й ре­є­стру­ва­ти­му­ться ви­клю­чно в обла­сній вій­сько­во­ци­віль­ній адмі­ні­стра­ції, ко­мі­сі­єю, до скла­ду якої вхо­дить СБУ й Фі­скаль­на слу­жба.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.