ЦІ­НИ НА КУ­КУ­РУ­ДЗУ, ЯЧМІНЬ, СУ­ХЕ МО­ЛО­КО І ВЕРШКОВЕ МА­СЛО ДЕР­ЖА­ВА НЕ РЕ­ГУ­ЛЮ­ВА­ТИ­МЕ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ка­бі­нет мі­ні­стрів Укра­ї­ни за­твер­див пе­ре­лік об’єктів, що під­ля­га­ють дер­жав­но­му ці­но­во­му ре­гу­лю­ван­ню, на 2015–2016 рр. У ньо­го уві­йшли м’яка пше­ни­ця, ози­ме жи­то, пше­ни­чне і жи­тнє бо­ро­шно, гре­чка та цу­кор-пі­сок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.