ДО­СТУП НА РИ­НОК КИ­ТАЮ МА­ЮТЬ 18 УКРА­ЇН­СЬКИХ МОЛОЧНИХ КОМ­ПА­НІЙ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

За да­ни­ми Мі­нАПіП, аграр­ний екс­порт Укра­ї­ни в КНР за сім мі­ся­ців 2015 ро­ку ста­но­вив 889,7 млн дол., що більш ніж удві­чі пе­ре­ви­щує то­рі­шній по­ка­зник.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.