ВІД­РЕ­МОН­ТУ­ВА­ТИ 4367 ВАГОНІВЗЕРНОВОЗІВ ПЛА­НУ­ЮТЬ ДО КІН­ЦЯ ПО­ТО­ЧНО­ГО РО­КУ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ре­мон­тує Оде­ська за­лі­зни­ця, за да­ни­ми якої, рі­чний план та­ких ро­біт 2015-го бу­ло ви­ко­на­но за 8 мі­ся­ців (онов­ле­но 1,7 тис. за пла­но­вих рі­чних показників 1,6 тис).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.