БІО­ГА­ЗО­ВИЙ ЗА­ВОД ПО­ТУ­ЖНІ­СТЮ 2,25 МВТ ВІД­КРИ­ЛИ НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ ЦУКРО­ВО­ГО ЗА­ВО­ДУ НА КИ­ЇВ­ЩИ­НІ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Із 44 млн ку­бо­ме­трів га­зу, які пла­ну­ють отри­му­ва­ти, ви­ро­бля­ти­муть 19 МВт еле­ктро­енер­гії (во­на над­хо­ди­ти­ме в за­галь­но­дер­жав­ну ме­ре­жу по «зе­ле­но­му та­ри­фу») і стіль­ки ж те­пло­вої.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.