В УКРА­Ї­НІ МА­ЮТЬ НА­МІР СТВО­РИ­ТИ ТО­ВАР­НУ БІР­ЖУ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи для за­пу­ску ухва­ле­но Мі­нАПіП за ре­зуль­та­та­ми зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми Чи­казь­кої то­вар­ної бір­жі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.