УКРА­Ї­НА ЗА­ЛУ­ЧИ­ЛА КРЕ­ДИТ ВІД ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКО­ГО ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЙ­НО­ГО БАН­КУ НА ПІД­ТРИМ­КУ АГРО­СЕ­КТО­РА.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

400 млн єв­ро, які нам по­зи­чи­ли на 12 ро­ків із 4-рі­чним піль­го­вим пе­рі­о­дом, спря­му­ють на ре­а­лі­за­цію про­е­ктів у сфе­рі ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих й олій­них куль­тур, мо­дер­ні­за­ції ри­бно­го го­спо­дар­ства й аква­куль­ту­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.