10 УКРА­ЇН­СЬКИХ ВИ­РО­БНИ­КІВ МО­ЛО­ЧНОЇ ПРО­ДУ­КЦІЇ ОТРИ­МА­ЛИ ДО­ЗВІЛ НА ЕКС­ПОРТ СВО­ЄЇ ПРО­ДУ­КЦІЇ НА РИ­НОК ЄС.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Єв­ро­пей­ська Ко­мі­сія опу­блі­ку­ва­ла оста­то­чне рішення про вклю­че­н­ня на­ших ком­па­ній із ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка і пе­ре­роб­ки мо­ло­чних про­ду­ктів до офі­цій­но­го спи­ску за­твер­дже­них екс­пор­те­рів у ЄС. Із 10 сі­чня 2016-го вони змо­жуть по­став­ля­ти про­ду­кцію до Єв­ро­со­ю­зу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.