ТА­РИ­ФИ НА ДО­СТУП СТИ­ВІ­ДО­РІВ ДО ПРИ­ЧА­ЛІВ АМПУ НА­БУ­ЛИ ЧИН­НО­СТІ З СІ­ЧНЯ 2016 РО­КУ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

По­го­дже­ні Ка­бмі­ном та­ри­фи на по­слу­ги за ко­ри­сту­ва­н­ня дер­жав­ни­ми при­ча­ла­ми не по­ши­рю­ю­ться на при­ча­ли, пе­ре­да­ні Адмі­ні­стра­ці­єю мор­ських пор­тів Укра­ї­ни в орен­ду, кон­це­сію чи спіль­ну ді­яль­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.