ДПЗКУ ЗБІЛЬ­ШИТЬ ФІ­НАН­СУ­ВА­Н­НЯ ФОР­ВАР­ДІВ У 15–20 РА­ЗІВ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Про це роз­по­вів ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту за­ку­пі­вель і ло­гі­сти­ки Дми­тро Єрмоленко. У 2015-му кор­по­ра­ція в рам­ках фор­вар­да про­фі­нан­су­ва­ла агра­рі­їв на 110 млн грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.