УРЯД ДО­ЗВО­ЛИВ ПРИ­ВА­ТИ­ЗА­ЦІЮ «УКРАГРОЛІЗИНГУ»Й«УКРСПЕЦТОРГУ».

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

За­зна­че­ні під­при­єм­ства не на­ле­жать до стра­те­гі­чно ва­жли­вих. Вони здій­сню­ють ко­мер­цій­ну ді­яль­ність і ма­ють по­тен­ці­ал для за­лу­че­н­ня ін­ве­сто­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.