ОФОРМ­ЛЕ­Н­НЯ ВАН­ТА­ЖІВ У ПОР­ТАХ ВІД­БУ­ВА­ТИ­МЕ­ТЬСЯ ЩЕ ДО ПРИ­БУ­Т­ТЯ СУ­ДНА.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Як по­ві­дом­ляє Мі­нін­фра­стру­кту­ри, бі­знес змо­же ско­ри­ста­ти­ся но­вою про­це­ду­рою вже у пер­шо­му квар­та­лі 2016 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.