ВЛУ­ЧИ­ТИ В ЦIЛЬ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Що має ро­би­ти ке­рів­ник, аби ефе­ктив­но пла­ну­ва­ти опе­ра­цій­ну

ді­яль­ність, ясно ро­зу­мі­ти ве­ктор розвитку під­при­єм­ства і при­йма­ти рішення, коли не­має ви­зна­че­но­сті, а ри­зи­ки – до­во­лі ви­со­кі?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.