ВЕР­ХОВ­НА РА­ДА УХВА­ЛИ­ЛА В ПЕР­ШО­МУ ЧИ­ТАН­НІ ЗА­КО­НО­ПРО­ЕКТ, НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДЛЯ СТАР­ТУ ПРИ­ВА­ТИ­ЗА­ЦІЇ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Згі­дно з до­ку­мен­том, юр­осо­би або пов’яза­ні з ни­ми гро­ма­дя­ни тих кра­їн, що ви­зна­ні ВР агре­со­ра­ми або ж до яких за­сто­со­ва­ні сан­кції, не ма­ти­муть пра­ва бу­ти по­ку­пця­ми. Також про­по­ну­є­ться ска­су­ва­ти обов’яз­ко­вий по­пе­ре­дній продаж на фон­до­вих бір­жах па­ке­та акцій акціо­нер­них то­ва­риств груп «Б»й «Г» у розмірі 5–10% ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.