СТВО­РЕ­НО МІЖ­ВІ­ДОМ­ЧУ РА­ДУ З ПИ­ТАНЬ ЗРО­ШЕ­Н­НЯ СІЛЬ­ГО­СП­ЗЕ­МЕЛЬ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Во­на го­ту­ва­ти­ме про­по­зи­ції що­до від­нов­ле­н­ня ро­бо­ти й розвитку зро­шу­валь­них си­стем, а також ко­ор­ди­ну­ва­ти­ме від­по­від­ну ді­яль­ність центральних і місцевих ор­га­нів вла­ди, ор­га­ні­за­цій і під­при­ємств. Бу­де також за­лу­че­но екс­пер­тів Сві­то­во­го бан­ку та USAID.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.