ПУ­БЛІ­ЧНІ АГРО­КОМ­ПА­НІЇ У СІ­ЧНІ ВТРА­ТИ­ЛИ 9,5% ВАР­ТО­СТІ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

За пер­ший мі­сяць 2016-го су­мар­на вар­тість най­більш лі­кві­дних укра­їн­ських агро­хол­дин­гів, що тор­гу­ю­ться на пу­блі­чних фон­до­вих май­дан­чи­ках, зни­зи­ла­ся до 2,232 млрд дол.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.