БУ­ТИ В ТРЕН­ДI

AgroMarket - - ГО­ЛОВ­НА СТО­РІН­КА -

Ни­ні ри­нок про­по­нує ве­ли­че­зну кіль­кість ІТ-рі­шень, що до­по­ма­га­ють ефе­ктив­но ке­ру­ва­ти агро­бі­зне­сом. Го­лов­не – ви­бра­ти опти­маль­ний

ва­рі­ант і на­ла­го­ди­ти вза­єм­ну ін­те­гра­цію між усі­ма си­сте­ма­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.