МІ­НІ­СТЕР­СТВА ТА ДЕРЖКОМПАНІЇ ПЕ­РЕ­ЙШЛИ НА ЗА­КУ­ПІВ­ЛІ В PROZORRO.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У кві­тні стар­ту­вав пер­ший етап упро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­ної си­сте­ми дер­жза­ку­пі­вель, а з 1 сер­пня ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктрон­ної си­сте­ми ста­не обов’яз­ко­вим для ін­ших дер­жав­них за­мов­ни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.