У ВР ЗА­РЕ­Є­СТРО­ВА­НО ЄДИ­НИЙ ЗА­КО­НО­ПРО­ЕКТ ЩО­ДО КЕ­РУ­ВА­Н­НЯ ЗЕ­МЕЛЬ­НИМ РЕ­СУР­СОМ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Під цим про­е­ктом за­ко­ну свої під­пи­си по­ста­ви­ли де­кіль­ка де­ся­тків на­ро­дних де­пу­та­тів із біль­шо­сті по­лі­ти­чних сил і по­за­фра­кцій­ні на­ро­дні депутати.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.