СІ­МЕЙ­НІ ФЕР­МЕР­СЬКІ ГО­СПО­ДАР­СТВА ПРИРІВНЯЮТЬ ДО СІЛЬ­ГО­СПВИ­РО­БНИ­КІВ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Від­по­від­ний за­ко­но­про­ект у дру­го­му чи­тан­ні ухва­ли­ла Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.