ПРО­ПО­ЗИ­ЦІЯ ВІЛЬ­НИХ ЗЕРНОВОЗІВ ЗБІЛЬ­ШИ­ЛА­СЯ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ни­ні, за ін­фор­ма­ці­єю «Укр­за­лі­зни­ці», три­ває фор­му­ва­н­ня пла­ну від­ван­та­жень зер­но­вих на по­то­чний мі­сяць.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.