ПРО­ГРА­МОЮ ПІЛЬГОВОГО КРЕ­ДИ­ТУ­ВА­Н­НЯ СКОРИСТАЄТЬСЯ БІЛЬ­ШЕ АГРА­РІ­ЇВ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Сво­єю по­ста­но­вою уряд роз­ши­рив ко­ло по­зи­чаль­ни­ків, які ма­ють пра­во на отримання ком­пен­са­ції від­со­тко­вої став­ки за за­лу­че­ни­ми в АПК кре­ди­та­ми, на­дав­ши таку мо­жли­вість фі­зи­чним осо­бам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.