ЗА­МІСТЬ ЛІКВІДАЦІЇ ДЕР­ЖАВ­НИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК ПРО­ПО­НУ­ЮТЬ ПРИ­ВА­ТИ­ЗУ­ВА­ТИ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ста­ту­тний ка­пі­тал дер­жав­но­го па­ке­та акцій, що ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту ма­ють на­мір про­по­ну­ва­ти по­тен­цій­ним ін­ве­сто­рам, ста­но­вить не ба­га­то й не ма­ло — 120 млн грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.