ПОЛЬ­ЩА ЗНО­ВУ ПО­ЧА­ЛА ЦІКАВИТИСЬ ІН­ВЕ­СТИ­ЦІ­Я­МИ В УКРА­Ї­НУ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Кіль­кість за­пи­тів поль­ських під­при­єм­ців на від­кри­т­тя бі­зне­су в Укра­ї­ні по­ча­ла актив­но зро­ста­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.