ЩО ПО­ТРІ­БНО ДЛЯ СТВО­РЕ­Н­НЯ СІ­МЕЙ­НО­ГО ФЕРМЕРСЬКОГО ГО­СПО­ДАР­СТВА

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ма­лі фер­ме­ри, яким ба­га­то хто з нас зав­дя­чує го­ро­ди­ною та мо­ло­ко­про­ду­кта­ми, роз­ма­ї­ти­ми пун­ди­ка­ми й сма­ко­ли­ка­ми, ма­ють усі шан­си ста­ти пов­но­прав­ни­ми уча­сни­ка­ми аграр­но­го рин­ку. Що для цьо­го по­трі­бно, «Агро­Мар­кет» з’ясо­ву­вав у юри­ста ком­па­нії «ОМП» Ан­дрі­а­ни МАРТИНІВ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.