За­бо­ро­не­но рух ван­та­жі­вок ав­то­тра­са­ми за тем­пе­ра­ту­ри по­над +28 °C

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Іде­ться про ве­ли­ко­ва­го­вий тран­спорт (по­над 24 т із на­ван­та­же­н­ням 7 тонн і біль­ше на вісь) й укра­їн­ські ав­то­мо­біль­ні до­ро­ги дер­жав­но­го при­зна­че­н­ня. За­бо­ро­на ді­я­ти­ме про­тя­гом усьо­го лі­тньо­го пе­рі­о­ду в ден­ну по­ру до­би з 10:00 до 22:00, по­ві­до­ми­ли в «Украв­то­до­рі».

Якщо ж при зва­жу­ван­ні ви­яв­ля­ти­муть на­дмір­не на­ван­та­же­н­ня, то на во­дія на­кла­да­ти­муть штраф у роз­мі­рі 40 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів гро­ма­дян (1 мі­ні­мум — 680 грн), а на пе­ре­ві­зни­ка — 100 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів під­при­єм­ців (1 мі­ні­мум — 1700 грн).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.