Обе­ре­жно: під­роб­ки до­брив і ЗЗР

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

Укра­їн­ських фер­ме­рів ма­со­во обма­ню­ють на до­бри­вах і за­со­бах за­хи­сту ро­слин. Про це роз­по­вів ди­ре­ктор Він­ни­цької фі­лії Ін­сти­ту­ту охо­ро­ни ґрун­тів Укра­ї­ни Ва­силь Па­сі­чняк. За йо­го сло­ва­ми, ве­ли­ка кіль­кість звер­нень — що­до під­ро­бок. Зокре­ма, якщо КАС має мі­сти­ти 28–32% азо­ту, то ла­бо­ра­то­рія іно­ді ви­яв­ляє ли­ше 18–20%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.