Зо­на А — Куль­ти­ву­ва­н­ня

AgroMarket - - ТОЧКА РОСТУ -

За­зу­бре­ний диск про­рі­зає по­верх­ню со­ло­ми. По­жнив­ні реш­тки опи­ня­ю­ться збо­ку від зо­ра­ної смуж­ки, а в обро­бле­ній зо­ні ви­сі­ву утво­рю­є­ться віль­на від муль­чі чи­ста лі­нія во­ло­го­го й роз­пу­ше­но­го ґрун­ту. То­чне роз­мі­ще­н­ня до­брив під на­сі­н­ня змен­шує їх кількість і за­без­пе­чує ро­сли­ні ран­нє піджив­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.