Зо­на С — Сів­ба

AgroMarket - - ТОЧКА РОСТУ -

Со­шник і куль­ти­ва­тор пра­цю­ють не­за­ле­жно один від одно­го, за­без­пе­чу­ю­чи лег­ке ре­гу­лю­ва­н­ня та по­стій­ний кон­троль гли­би­ни ви­сі­ву. Гі­драв­лі­чне при­ти­ска­н­ня за­без­пе­чує то­чність ви­сі­ву на­сі­н­ня і його іде­аль­ний кон­такт із ґрун­том.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.