Зо­на В — Роз­пу­шу­ва­н­ня

AgroMarket - - ТОЧКА РОСТУ -

Ва­га ма­ши­ни рів­но­мір­но роз­по­ді­ле­на по всіх обро­блю­ва­них смуж­ках. Це вкрай ва­жли­во, аби не ущіль­ню­ва­ти ґрунт під час агро­те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су, усу­ну­ти по­ві­тря­ні ки­ше­ні в обро­бле­них смуж­ках й за­без­пе­чи­ти на­ле­жний розвиток по­сі­вів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.