ПРИМІРНИЙ СПИ­СОК СТРА­ХО­ВИХ ВИПАДКІВ, ЩО МО­ЖУТЬ БУ­ТИ ПОКРИТІ ДО­ГО­ВО­РОМ СТРА­ХУ­ВА­Н­НЯ

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

За­мо­ро­зок, мо­роз, оже­ледь, ви­мер­за­н­ня, ви­прі­ва­н­ня, ви­пи­ра­н­ня, льо­до­ва кір­ка; град, удар бли­скав­ки; зем­ле­трус; ла­ви­на, зе­мель­ний зсув, зе­мель­ний або зе­мель­но­во­дний сель; силь­ний ві­тер, пи­ло­ва бу­ря, шквал, смерч, су­хо­вій, ви­ду­ва­н­ня; зли­ва, силь­на зли­ва, три­ва­лі до­щі, по­вінь, па­во­док, ви­мо­ка­н­ня; за­су­ха, зи­мо­ва за­су­ха або зне­во­дне­н­ня на зем­лях, які під­ля­га­ють при­му­со­во­му зро­шен­ню або за­во­днен­ню, ду­же силь­на спе­ка, ґрун­то­ва кір­ка, ви­па­ді­н­ня ро­слин; єпі­фі­то­тій­ний ро­зви­ток хво­роб ро­слин, єпі­фі­то­тій­не роз­мно­же­н­ня шкі­дни­ків ро­слин; вто­рин­ні хво­ро­би ро­слин уна­слі­док на­ста­н­ня ри­зи­ків, про­ти­прав­ні дії тре­тіх осіб сто­сов­но ро­слин­них на­са­джень

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.