Сіль­сько­го­спо­дар­ські про­гно­зи ОЕСР і ФАО на 2016–2025 ро­ки, що по­ба­чи­ли світ в се­ре­ди­ні ве­ре­сня, на­вряд чи сти­му­лю­ва­ти­муть дов­го­стро­ко­ве ін­ве­сту­ва­н­ня в агро­се­ктор. З дру­го­го бо­ку, йо­го ціл­ком ре­аль­но роз­гля­да­ти як коротко- та се­ре­дньо­стро­ко­ві ін­ве­сти­ції.

AgroMarket - - ТРЕНДИ -

Е

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.