БЛОК 1. Єди­ний центр роз­ра­хун­ків

AgroMarket - - БІЗНЕС-КЕЙС -

1. Адмі­ні­стру­ва­н­ня бан­ків­ських ра­хун­ків і си­стем Клі­єнт Банк.

2. Про­ве­де­н­ня ви­хі­дних пла­те­жів і облік бан­ків­ських ви­пи­сок.

3. Здій­сне­н­ня бю­дже­тно­го кон­тро­лю.

4. Пі­дго­тов­ка ана­лі­ти­чної зві­тно­сті по­ка­зна­чей­ських опе­ра­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.