Бо­ко­вий тренд у ди­на­мі­ці цін – на­че за­тиш­шя пе­ред різ­кі­ши­ми ма­нев­ра­ми. Пі­дви­ще­н­ня за­па­сів пше­ни­ці у США та агре­сив­на екс­порт­на по­лі­ти­ка Ро­сії мо­жуть по­зна­чи­ти­ся на бір­жо­вих ко­ти­ру­ва­н­нях.

AgroMarket - - РИНОК -

що­прав­да, спред між ці­на­ми по­пи­ту і про­по­зи­ції був до­сить ве­ли­ким. Біль­шість фер­ме­рів не по­го­джу­є­ться з ці­на­ми по­пи­ту на рів­ні 3500 грн/т, ре­аль­ні ж уго­ди укла­да­ли­ся за ці­на­ми при­найм­ні 3650 грн/т.

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, кві­тень – ве­ре­сень 2016 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.