АГОВ, IНВЕСТОРИ!

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

На ча­сі но­віі стра­те­гі­їії та бі­бі­знес-мо­де­лі.і Ві­Від ко­го і ві­ді чо­го за­ле­жить їїх успіх? Як ви­мі­рю­ва­ти риз­ко­ві на­слід­ки, вра­хо­ву­ва­ти чин­ни­ки впли­ву та при­йма­ти опти­маль­ні рі­ше­н­ня?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.