ОБ­СЯ­ГИ ЕКС­ПОР­ТУ ЦУКРУ ЗРОСЛИ У 32 РАЗИ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Йде­ться про ре­зуль­та­ти двох остан­ніх мі­ся­ців. За да­ни­ми НАЦУ «Укр­цу­кор», цей про­дукт упер­ше по­ча­ли ку­пу­ва­ти в М’ян­мі, Шрі-Лан­ці, Аф­га­ні­ста­ні, ПАР та Ма­ке­до­нії. Ві­днов­ле­но по­ста­ча­н­ня цукру в Бе­нін, Ізра­їль і Лі­ван.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.