ДПЗКУ ПРА­ЦЮЄ НАД ЗНИЖЕННЯМ СТАВ­КИ ЗА КИТАЙСЬКИМ КРЕДИТОМ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

За сло­ва­ми в. о. очіль­ни­ка кор­по­ра­ції Оле­ксан­дра Гри­го­ро­ви­ча, пла­ну­є­ться та­кож акти­ві­зу­ва­ти спів­пра­цю що­до тор­гів­лі ЗЗР і ре­а­лі­за­ції низ­ки ін­фра­стру­ктур­них про­е­ктів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.