УКРАЇНСЬКИМ СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ ПОДАРУЮТЬ 30 МЛН ГРН.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Іде­ться про 25 гран­тів, які Про­ект USAID «Під­трим­ка аграр­но­го і сіль­сько­го роз­ви­тку» пла­нує на­да­ти у 2017 ро­ці пред­став­ни­кам ма­ло­го і се­ре­дньо­го агро­бі­зне­су (пе­ре­роб­ка, ло­гі­сти­ка, збут), ко­опе­ра­ти­вам і їх об’єд­на­н­ням, га­лу­зе­вим асо­ці­а­ці­ям то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.