ТОРГОВІ МІСІЇ ПОЇДУТЬ У ЄС, ІНДІЮ, НА БЛИЗЬКИЙ І СЕРЕДНІЙ СХІД.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Як роз­по­ві­ла за­сту­пник мі­ні­стра агро­по­лі­ти­ки з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Оль­га Тро­фім­це­ва, за 11 мі­ся­ців 2016-го експорт української аграр­ної про­ду­кції ста­но­вив 13,7 млрд дол. і по­ка­зав зро­ста­н­ня на 3,7% про­ти 2015-го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.