ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ПОДОВЖЕНО ДО ТРАВНЯ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

То­чні тер­мі­ни ім­пле­мен­та­ції за­ко­ну про обіг зе­мель та ар­хі­те­кту­ру земельної реформи МВФ за­ли­шає на роз­суд української сто­ро­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.