СТВОРЮЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ПРОДОВОЛЬЧУ ДОЛИНУ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Мі­сія іні­ці­а­ти­ви Ukrainian Food Valley — че­рез вза­є­мо­дію рі­зних грав­ців ство­рю­ва­ти ін­но­ва­цій­ні хар­чо­ві про­ду­кти та здо­ро­ву їжу, спіль­но про­су­ва­ти Укра­ї­ну у сві­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.