КОРОТКО ПРО ГО­ЛОВ­НЕ ДЕР­ЖА­ВА РО­БИТЬ АКЦЕНТ НА АГРАРНОМУ ЕКСПОРТІ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Си­стем­ну ро­бо­ту у цьо­му на­пря­мі ви­со­ко­по­са­дов­ці ма­ють на­мір ске­ро­ву­ва­ти від­по­від­но до ре­пре­зен­то­ва­ної «Ек­спорт­ної стра­те­гії Укра­ї­ни» на 2017–2021 рр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.